top of page

Cynhyrchiad Nesaf

 

'OFN' - mae'n i gyd yn y meddwl

 

Hydref 30ain - Tachwedd 1af, 2014

 

Dewch am dro gyda ni i feddylfryd y goedwig, a gweld beth y gwnewch ei ddarganfod. . Yn llawn anhawsterau ,mae'r ymennydd yn cyfatherbu trwyddo chi yn unig, gan ddatgelu ei wir ofnau trwy'ch profiadau chi. Ydych chi'n barod i ddod ar y daith, gan ryhddau y goedwig a chi eich hun? Ydych chi'n barod i ddisgwyl yr annisgwyl? Peidiwch â bod ofn DIM!

 

Mae'r perfformiadau yn cael eu cynnal mewn man anghysbell, felly byddwch yn cael eich cludo yno fel rhan o'r sioe (mae cludiant wed'i gynnwys ym mhris y tocyn). Mae amseroedd penodol ar gyfer teithio yno, felly mae'n ofynnol I chi archebu amser / sedd ar y bws er mwyn sicrhau'ch lle.

 

Amserau a Dyddiadau ar gyfer y cynhyrchiad sydd ar y gweill:

 

Dydd Iau, Hydref 30ain - 6.30, 7, 7.30, & 8.00

Dydd Gwener, Hydref 31ain - 7, 7.30, 8, & 8.30

Dydd Sadwrn, Tachwedd 1af - 5, 5.30, 6, & 6.30

 

Bydd yn bosib archebu tocynnau o Ddyd Mercher, Hydref 8fed o hanner dydd ymlaen..

 

Neu os ydydch yn byw'n lleol, gallwch alw mewn i adeilad Golygfa Gwydyr, Stryd yr Arad, Llanrwst. LL26 0AG. Neu Ffônio: 07807 372 685 am fwy o wybodaeth.

 

Bydd pob perfformiad yn para oddeutu awr a hanner / awr a thri chwarter,, yn dilyn taith gerdded trwy lwybrau garw, felly mae'n ofynnol, i chi ddod â pâr o esgidiau addas a chôt gwrth-ddŵr. Nid yw'r safle yn addas I ddefnyddwyr cadair olwyn na phobl sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas. Mae'r trefnwyr yn cadw'r hawl i wrthod mynediad Iiunrhyw un sydd ddim wedi paratoi'n addas ar gyfer y perfformiad yn eu barn hwy.

 

Sut I gyrraedd yno: Mae'r man casglu a'r maes parcio yn Adeiladau Gwydyr Uchaf, ger Llanrwst, Dyffryn Conwy. LL26 0PN (gweler y map isod)

 

Bydd lluniaeth ar gael.

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
bottom of page