top of page

 

Am y Caerdroia Labyrinth

 

Mae’r Caerdroia yn Labyrinth Coedwig parhaol, a grëwyd yn yr amgylchedd naturiol

gyda, and maintained by Golygfa Gwydyr, gwirfoddolwyr, a’r gymuned leol. Mae’r

Caerdroia yn dod yn lleoliad ar gyfer amrywiaeth o berfformiadau a gweithgareddau

trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys y Synhwyraidd Perfformiadau Labyrinth enwog,

yn ogystal â chael llawer o ffyrdd eraill sy’n cael eu cynnig a’u rhedeg gan y gymuned.

 

Y cyntaf o’i fath, roedd y Gwydyr Caerdroia Coedwig a adeiladwyd gydweithredol

rhwng  Theatre Cynefin, Golygfa Gwydyr, a phobl ifanc lleol yn 2005, ac ar filltir o

hyd yw’r labyrinth mwyaf o’i fath yn y byd.

 

Yn fwy diweddar (2012) rydym wedi sefydlu, gyda chymorth Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, grŵp theatr gymunedol leol ‘Theatr Dan y Coed’ sydd wedi cymryd ar y batton o gydlynu a threfnu digwyddiadau Theatr Labyrinth Caerdroia. Mae’r Caerdroia wedi cynnal 8 perfformiadau labyrinth synhwyraidd proffesiynol hyd yn hyn, gyda 9fed yn y plaenio -

 

 • Caerdroia, Gorffennaf 2005 (Theatr Cynefin)

 • Heuldro Haf, Mehefin 2006 (Theatr Cynefin)

 • Heuldro Gaeaf, December 2006 (Theatr Cynefin)

 • Ysbrydnos, October 2007 (Theatr Cynefin)

 • Alban Hefin, Mehefin 2008 (Theatr Cynefin)

 • Eco Panto, Ebrill 2011 (Theatr Cynefin)

 • Trafodaethau, Rhagfyr 2012 (Theatr Dan-y-Coed)

 • Llofruddiaethau Canol Haf, Mehefin 2013 (Theatr Dan-y-Coed)

 • OFN - Hydref / Tachwedd 2014 (Theatr Dan-y-Coed)

 

Ar hyn o bryd Theatr Dan-y-Coed yn cynllunio eu gweithgareddau nesaf, gan gynnwys hyfforddiant theatr labrinth synhwyraidd pellach. Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei rhedeg gyda Iwan Brioc, pwy syniad oedd hi i adeiladu’r Caerdroia Coedwig, ynghyd â GG, yn y lle 1af, ac wedi datblygu’r cysyniad o Theatr Labyrinth Synhwyraidd.

 

Iwan Brioc, Theatr Cynefin, yn siarad amdan y Caerdroia: - cliciwch yma.

 

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Safle Caerdroia Coedwig hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ein rhaglenni hyfforddiant amgylcheddol achrededig, mentrau gwirfoddol (Gwobr Dug Caeredin, Gwirfoddolwyr y Mileniwm), prosiectau cynhwysiant cymdeithasol (Maen prawf 12 Cyffuriau ac Alcohol Adsefydlu Center, Making Tracks Menter Ieuenctid, Addysg Amgen Conwy), digwyddiadau i’r teulu (Fairy Tale Picnic, Diwrnod Hwyl i’r Teulu Coedwig), ac ar gyfer prosiectau iechyd cyfannol a lles (Soulskin, Myfyrdod Ymwybyddiaeth Ofalgar).

 

Mae’r prosiectau ar y safle yn cynnwys yr adeilad a chynnal y llwybr labyrinth, celf, gosodiadau cerflunio a barddoniaeth, adnewyddu’r dda ac eirin berllan a oedd yn cyflenwi Pen Fferm Y Parc cyn y 1950au, y gwaith o adeiladu dau dŷ bach eco-compost ffrâm bren, y gwaith o adeiladu tipi Soulskin o bren ar y safle, sgiliau coetir gan gynnwys gwrychoedd meirw a’r blanhigfa glasbrennau coed brodorol a dyfir o hadau a gasglwyd yn lleol.

 

Os ydych yn diddordeb mewn unrhyw un o'r gweithgareddau ymgysylltu cymunedol uchod, yna gallwch gysylltu â Golygfa Gwydyr yn uniongyrchol drwy eu gwefan (www.golygfagwydyr.org), manylion cyswllt ynddo.

 

Enillodd Caerdroia Golygfa Gwydyr Gweithgaredd Diwylliannol Gorau yng Nghonwy Gwobrau Cymunedol Goreuon 2010.

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
bottom of page