top of page
images from some of our previous productions:
Mid Summer Murders (June '13)

(images courtesy of Finography)

FEAR (Oct '14)

(images courtesy of Daniel Richards, Rachel Rosen, & Daniel Chamberlayne)

Un-Masked (Dec '14)

(images courtesy of Rachel Rosen)

Our next upcoming venture...
'SuperSensory' - a learning and creative day in the woods
 
Saturday 29th October (FOC)
Open day event at the Cae’n y Coed picnic site,
next to Swallow Falls, near Betws y Coed, LL24 0DW.

11:00 until 18:00
(with possible evening slot 19:00-20:00 - TBC).

Experience the woodland in new ways. Come for the whole day or just pop in and watch or take at at any time.

Explore the woods, guess what animals might live there, how do they experience that place?

Invent an animal character, make forest music and create stories or poems inspired by the forest.

Share your creations from the day, perform in the woodland.

https://www.facebook.com/events/1147180802035569

Family friendly, all ages welcome, under 8 must be accompanied by an adult

Food & Refreshments available on site.

@ Golygfa Gwydyr's new site at the old arboretum,
Cae'n y Coed picnic site,
next to Swallow Falls,
near Betws y Coed,
LL24 0DW

Theatre Dan Y Coed in partnership with Golygfa Gwydyr
Outdoor workshop (shelter provided if bad weather) and family creative day.
Please wear appropriate footwear and clothes.
Includes: mini-performance at 5pm open to all
+ Additional twilight performance at 7pm, weather depending.

------------------------------
 
‘Gwledd i’r synhwyrau' - diwrnod o ddysgu a bod yn greadigol yn y goedwig
 
Dydd Sadwrn y 29ain o Hydref (am ddim)

Diwrnod agored yn safle picnic Cae'n y Coed,
ymyl Swallow Falls, Betws y Coed, LL24 0DW.
11yb tan 6yh
(gyda sesiwn min nos posibl rhwng 7-8yh).
 
Dewch i weld y goedwig mewn awyrgylch gwahanol.
 
Dewch am y diwrnod cyfan neu dewch draw i wylio neu gymryd rhan unrhyw bryd yn ystod y dydd.

Ewch i grwydro’r coed, dyfalwch pa anifeiliaid sy’n byw yno, sut maen nhw'n gweld y goedwig?

Cewch gyfle i greu eich cymeriad anifail eich hun, cyfansoddi cerddoriaeth goedwigol a llunio straeon neu benillion a’r thema’r goedwig.

Dewch i rannu’r hyn byddwch chi'n ei wneud yn ystod y dydd a pherfformio yng nghanol y coed.

https://www.facebook.com/events/1147180802035569/

Diwrnod i'r teulu, mae croeso i bawb o bob oed. Mae'n rhaid i blant dan 8 fod yng nghwmni oedolyn.

Bydd paned a bwyd ar gael.

Yn safle newydd Golygfa Gwydyr yn yr hen ardd goed, safle picnic Cae'n y Coed, wrth ymyl y Rhaeadr Ewynnol, ger Betws y Coed, LL24 0DW.

Theatr Dan y Coed ar y cyd gyda Golygfa Gwydyr
Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas.
Mae'n cynnwys: perfformiad byr am 5 o'r gloch i bawb
+ perfformiad ychwanegol fin nos am 7yh, os bydd y tywydd yn caniatáu.
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
bottom of page